PwC - Audit. Maks. Nõu

mis Finansstilsynet ei ole leidnud piisavalt

Fsa tehtud mai kontrolli depositooriumi funktsiooni PwC PwC onsest puuduvad juhised ja tõlgendused VALITSEJA õigust kohaldada auditeerimise standardeid ja juhendeid.